Privacybeleid

Laatste wijzigingsdatum: 21 september 2020

ANBB - algemene nederlandse burger belangenvereniging – privacyverklaring

De ANBB is er om burgerparticipatie aktief te bevorderen. In deze verklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw recht op privacy op onze website en voor onze bedrijfsvoering en wat we wel en niet vastleggen. De ANBB verwerkt zo min mogelijk persoonsgegevens. Niet alleen omdat het niet nodig is, maar ook om mensen die met ons in contact treden te beschermen. Onze uitgangspunten voor de verwerking van persoonsgegevens zijn:

 • We verwerken zo min mogelijk persoonsgegevens. 
 • Indien het gebruiksdoel het mogelijk maakt en dat technisch kan encrypten we de gegevens.
 • Lid worden vergt het delen van persoonsgegevens.
 • Stemmen op kwesties is anoniem. 
 • We verwerken gegevens binnen de kaders van de vigerende privacywetgeving.
 • We passen daar waar mogelijk privacy by design en privacy by default toe.
 • Persoonsgegevens worden niet verkocht, verder verwerkt of aan anderen verstrekt.

Waarvoor verwerken we persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden alleen verwerkt als de betrokkene daar toestemming voor heeft gegeven. We verwerken persoonsgegevens:

 • om het lidmaatschapsregister bij te werken
 • om alerts te versturen inzake het stem proces
 • voor het organiseren van evenementen, bijeenkomsten en acties
 • als gegevens worden achtergelaten via webformulieren, zoals een contactformulier of donatie
 • als ons om advies wordt gevraagd verwerken wij uw contactgegevens en maken wij indien nodig een tijdelijk werkdossier. Eventuele bijzondere persoonsgegevens verwerken wij slechts met uw uitdrukkelijke toestemming. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk en vernietigd na afloop van het gebruik.

Beveiliging

De ANBB neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Onze website is gehost bij Stratoserver. We kozen voor Stratoserver omdat deze provider een sterk trackrecord heeft als het gaat om privacy.

Website

Onze website plaatst wel cookies en we kunnen wel zien of op een specifieke link geklikt wordt. In onze websitestatistieken wordt alleen bijgehouden hoe vaak een bepaalde pagina bezocht wordt. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat.

Op een aantal onderdelen van de website, bijvoorbeeld waar YouTube-filmpjes worden getoond, kunt u nog wel third-party cookies van bijvoorbeeld Doubleclick aantreffen. Deze kunnen wij (nog) niet blokkeren. We adviseren u een adblocker te gebruiken.

Doneren

Het is mogelijk om tijdens het lid worden een gift te doen. U wordt wel gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken. Hiervoor bestaan twee mogelijkheden, waarvan we benoemen welke persoonsgegevens we ontvangen. De nadruk ligt op ontvangen, want we verwerken deze gegevens verder niet om bepaalde (groepen) donateurs gericht te benaderen.

 • Op onze lidworden pagina is het mogelijk om te doneren. Via de donatiemodule van Mollie BV op die pagina komt u op de betaalpagina’s van iDEAL. Op ons bankafschrift zien wij vervolgens slechts een anonieme (verzamel)betaling vanuit Mollie BV. 
  Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
  • voor- en achternaam
  • e-mailadres
  • het te doneren bedrag.
 • U maakt een bedrag over via uw eigen bank. In de rekeninggegevens kunnen we de transactiegegevens en uw naam zien.

Mailinglijsten

Leden van de ANBB en andere relaties die hun contactgegevens aan ons geven, kunnen per e-mail geïnformeerd worden over onze activiteiten. In iedere e-mail staat hoe de ontvanger zich voor verdere e-mails kan afmelden. Vervolgens zullen wij de gegevens van de persoon in kwestie uit onze systemen verwijderen.

Contact

Als u gebruik maakt van het contactformulier op de website, kunnen de volgende persoonsgegevens verwerkt worden: naam en e-mailadres. Overigens is het ook mogelijk om ons via de Contact pagina anoniem een bericht door te geven. In dat geval verwerken wij geen enkel persoonsgegeven. Bij telefonisch contact of per e-mail kan de ANBB anonimiteit helaas nooit volledig garanderen; desgewenst bent u anoniem welkom op onze kantoorlocatie in Middelharnis of op een andere locatie naar uw keuze.

Delen met anderen

Als u met ons contact hebt, is dat een zaak tussen u en ons. Wij zullen de gegevens van onze relaties dan ook nooit verkopen of weggeven aan derden.

Uw rechten

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kan gestuurd worden naar secretaris@anbb.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op het verzoek reageren.

Mocht u van mening zijn dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving, dan horen wij dat graag. U kunt hierover ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via hun klachtpagina.

Onze gegevens

https://www.anbb.nl is een website van de algemene nederlandse burger belangenvereniging.

De ANBB is als volgt te bereiken:
Vestigingsadres: Rottenburgseweg 25, 3241 XD Middelharnis
Telefoon: 088- -------
E-mail: secretaris@anbb.nl
RSIN-nummer: 861538341
KvK-nummer: 80045332

image/svg+xml LinkedIn LinkedIn Facebook LinkedIn