image/svg+xml

ANBB

Algemene Nederlandse Burger Belangenvereniging

welkom bij de algemene nederlandse burger belangenvereniging

U kunt hier inloggen

 

De ANBB zorgt ervoor dat jouw stem meetelt. Word lid voor 1 euro en je krijgt toegang tot een electronische stembus : een platform waar je kunt stemmen op kwesties. Deze kwesties krijgen bij massale deelname het karakter van een referendum met een opkomst percentage en een uitslag.

Lees meer

Wie kan er lid worden?

Iedereen, ja echt íedereen, kan lid worden en meestemmen en dat is bijzonder! Want niet alleen volwassenen maar ook jongeren onder de kiesgerechtigde leeftijd van 18 jaar kunnen hun stem laten horen. Dit is de ultieme democratische vernieuwing.

Lees meer

Zelf kwesties opvoeren!

Elk lid kan eigen kenmerken selecteren en vervolgens zelf kwesties opvoeren en deze voorleggen aan andere leden met hetzelfde kenmerk. De gekozen kenmerk vertegenwoordiger neemt vervolgens contact op en samen maken ze de tekst van de kwestie geschikt om voor te leggen aan leden met hetzelfde kenmerk.

Lees meer

Stemmen

Elk lid kan zien welke kwesties actueel zijn en de standpunten van voor- en tegenstanders lezen. Daarna kan het lid een standpunt innemen en een geldige stem uitbrengen. Alle geldige stemmen worden samen met de lid kenmerken anoniem opgeslagen in een publieke database.

Lees meer

De uitslag is binnen, en dan?

De ANBB gaat vervolgens voor haar leden aan de slag met: massale publiciteit, politieke invloed, juridische procedures en andere akties.

image/svg+xml LinkedIn LinkedIn Facebook LinkedIn