image/svg+xml

Over de ANBB

De ANBB zorgt ervoor dat jouw stem meetelt

Word lid voor 1 euro en je krijgt toegang tot een electronische stembus: een platform waar je kunt stemmen op kwesties. Deze kwesties krijgen daardoor het karakter van een referendum met een opkomst percentage en een uitslag.

Over de ANBB

Omdat de definitie van burgerbelangen heel breed is en over diverse maatschappelijke groeperingen (zoals vissers, boeren, huisartsen, windmolentegenstanders) of aspecten (zoals economisch belang, rust, gezondheid of privacy) kan gaan is gekozen voor het model van samenwerking onder een paraplu organisatie : een vereniging waarin ieder zichzelf kan blijven waar zowel plaats is voor individuele burgers als voor andere entiteiten als stichtingen, verenigingen en vennootschappen.

Missie

 

De vereniging heeft als doel : het engageren, faciliteren en implementeren van burgerparticipatie door middel van informeren en een lidmaatschap met toegang tot een elektronisch platform waar leden meningen kunnen omzetten in referendum-kwesties waarvan de uitslag ingezet wordt om de geformuleerde kwestie te realiseren hetzij juridisch via rechtszaken, hetzij via politiek door middel van nieuwe of herziene wetgeving, hetzij via publieke opinie door middel van publicaties in mainstream media (MSM), alternatieve media en/of sociale media; en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

“Ons doel : informeren, engageren, faciliteren en implementeren van burger participatie… en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn”

 

 

Oprichting

De ANBB vereniging is in Augustus 2020 opgericht en fungeert als één onafhankelijke nationale burger belangengroep.

Lancering

Na een korte beta test periode heeft de ANBB zich op 31 december 2020 gepresenteerd bij Blue Tiger Studio. https://www.youtube.com/watch?v=3TERDxwpOhY

 

Bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:

Evert de Blok - voorzitter

Ron Bakker - secretaris / penningmeester

Ruth Seldenrijk - algemeen bestuurslid

Rob Elens - algemeen bestuurslid

Tom Zwitser - algemeen bestuurslid

Ferdinand van der Neut - algemeen bestuurslid 

Pedro Kuit - algemeen bestuurslid

Michel Schreuders - algemeen bestuurslid

NB Alle bestuursleden nemen deel aan het ANBB bestuur op persoonlijke titel.

image/svg+xml LinkedIn LinkedIn Facebook LinkedIn